Om BioRefine

BioRefine Denmark A/S er pioner indenfor produktionen af grønt protein. Selskabet er søsat af tre landbrugsselskaber DLG, Danish Agro og DLF med en stærk ambition om at skabe et klima- og miljøeffektivt alternativ proteinkilde til dyrefoder. På sigt, er det vores ambition at det udvundne protein også skal anvendes i fødevare, som et vigtigt alternativ til animalsk produceret protein.

På det første opstartede bioraffinaderi nord for Varde udvindes økologisk, grønt protein fra ca. 1.000 hektar lokalt produceret kløvergræs og lucerne. Dette anlæg producerer årligt omkring 1.500 tons økologisk protein med et råproteinindhold på over 50 %.

Til sammenligning importerer Danmark årligt omkring 50.000 tons økologisk soja. BioRefine har ambition om løbende at anlægge flere bioraffinaderier, og dermed øge andelen af foderprotein produceret i Danmark.

Kontakt os

Om BioRefine

Stærk lokal forankring

BioRefine startede i 2021, men står på skuldrende af en længere historie, og er groet ud af en kontakt til landmænd i lokalområdet. I 2020 overtog BioRefine Nybro Tørreri, der har 50 års erfaring med at arbejde med græs. BioRefine bygger videre på de mange års samarbejde tørreriet har haft med lokalområdets dygtige landmænd, der også har stor erfaring med at dyrke græs og lucerne. Samtidig vil BioRefine udvide samarbejdet, og nå ud til endnu flere økologiske landmænd i lokalområdet. 

Om BioRefine

Støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

BioRefine er med i projektet ”Fra grøn protein til køledisken”, som har modtaget et tilskud på 14 mio. kr.  fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Landbrugsstyrelsen. Programmet støtter innovative projekter, der skal fremme grøn og økonomisk bæredygtighed i fødevaresektoren:

”Vi har i GUDP’s bestyrelse valgt at støtte projektet ”Fra grøn protein til køledisken” med midler fra en særlig pulje for grøn bioraffinering. Grøn bioraffinering forventes at kunne bane vejen for at omlægge noget af det danske kornareal til græsafgrøder, der belaster klima og miljø mindre. Samtidig har grøn bioraffinering potentiale til at bidrage til en højere selvforsyningsgrad med dansk produceret planteprotein til husdyr og eventuelt også til mennesker. ”Fra grøn protein til køledisken” er et ambitiøst projekt, der allerede i projektperioden vil udvide produktionen til også at omfatte produktion af protein til fødevarer,” siger formanden for GUDP’s bestyrelse, Mikael Thinghuus.

Om BioRefine

Afdækker potentialer for at etablerere et grønt bioraffinaderi i Skive

Læs mere her https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_da

 

Om BioRefine

Ejerkredsen

Grovvareselskaberne DLG og Danish Agro, og den globale frøvirksomhed DLF, er kræfterne bag BioRefine. Partnerne er gået sammen for at sætte klima og miljø på toppen af dagsordenen. Vision er at bidrage til den grønne omstilling af dansk landbrug, og ser her et stort potentiale i produktionen af grønt protein.

De tre andelsejede landbrugsselskaber byder ind med deres ekspertise på området, og sikrer sammen lokal produceret grønt protein af højeste kvalitet. DLG ejer 50 procent af virksomheden, og vicekoncerndirektør i DLG, Vagn Hundebøll, er direktør i BioRefine. Danish Agro ejer 25 procent af BioRefine, og DLF tegner sig for 25 procent af virksomheden.

Om BioRefine

Vil du være en af BioRefines råvareproducenter?

Læs mere her

Vil du vide mere om produktionen af grønt protein?

Læs mere her
bubble