Vil du være råvareproducent?

Vi leder efter flere dygtige landmænd

BioRefine har i dag knap 30 dygtige, økologiske landmænd, der producerer kløver, græs og lucerne til vores anlæg i Nybro. Vores landmænd går op i at producere græs af højeste kvalitet, og BioRefine kvitterer med en fortjeneste, der er konkurrencedygtig til kornafgrøder.

Som råvareproducent hos BioRefine får du mindre arbejdstid i marken, og dermed frigivet kostbar tid, som du kan bruge andre steder på bedriften. Det gør du dels fordi du har flerårige marker, og dels fordi BioRefine står for alt afhøstning og transport.

Samtidig får du løbende betaling af dine afgrøder hen over sæsonen, og du binder derfor ikke nogen penge efter høsten.

Udfyld formularen her 

Fremgangsmåde

Første skridt er, at en medarbejder fra BioRefine kommer ud til dine marker, og vurderer hvorvidt arealet, der stilles til rådighed, er egnet, samt hvilken af vores tre græsblandinger, der er bedst egnet til din jordtype. Vi kan også bruge anden års omlægningsarealer.

Størrelsesmæssigt ligger vores nuværende råvareproducenter med arealer fra 10-200 hektar. Jo mindre areal der bliver stillet til rådighed, jo tættere på BioRefines anlæg skal det ligge. I de fleste tilfælde ser vi dog helst, at arealet er på minimum 10 hektar.

Efter at din mark er blevet tilset, får du leveret den bedst egnede græsblanding. Herefter er du selv ansvarlig for etablering af marken.

Hurtig og skånsom afhentning

BioRefine står for afhøstning og transport, og vi gør os umage for at opnå det bedste udbytte på dine marker. Det gør vi blandet andet ved at tage hyppige slæt. Vi bestræber os på fem slæt pr. sæson.

Afregningen sker pr. slæt, og er baseret på proteinindholdet. Dermed er det også i vores råvareproducenters interesse, at vi foretager så mange slæt som muligt.

For at skåne bælgplanterne og yderligt øge udbyttepotentialet bliver græsset skårlagt i tolv meters faste køresport med bånd, og overlæsservognen kører i 24 meters vognspor i forbindelse med de faste kørespor. Arbejdet udføres med GPS, så vi finder tilbage til de samme spor hver gang der køres.

Vi informerer selvfølgelig altid inden vi kommer og tager et slæt på din mark, men det er ikke nødvendigt, at du står til rådighed. Vi står for alt, og vi gør det effektivt og skånsomt. 

Vores græsblandinger

DLF har sammen med Økologi Rådgivning Danmark sammensat tre blandinger med græsser og græsmarksegnede bælgplanter. Blandingerne er sammensat efter et højt proteinindhold, en tæt mark så ukrudt ikke får plads, og en stor holdbarhed, så der kan høstes et højt udbytte i flere år fra den samme mark. I den grønne menu herunder kan du læse mere om vores forskellige græsblandinger.

Tips til dyrkningen

Det er en fordel at køre i faste kørespor i marken. Især rødkløver og lucerne er følsomme for kørsel. Af samme grund er disse arter suppleret med lidt hvidkløver som har udløbere og kan fylde huller i marken.

Gødning tildeles fortrinsvist først på sæsonen, da kløveren først bidrager til produktionen, når temperaturerne er højere.

Proteinindholdet i græsmarken kan sikres med husdyrgødning til første slæt, hvorimod store mængder senere på sæsonen vil hæmme kløverens vækst og derfor anbefales det at tildele 75 pct. af den samlede mængde husdyrgødning til første slæt.

Til senere slæt kan husdyrgødningen suppleres med kaliumholdige gødninger, hvis kaliumtallet er under seks, og evt. kalk, især til græsblandinger, der indeholder lucerne.


Landmand.dk

Du får et login til GrainIT gennem landmand.dk, hvor du kan registrere dig, og herigennem kan du se og følge udbyttet på markniveau hen over sæsonen.

Gå til landmand.dk

Vil du være en af BioRefines råvareproducenter?

Vi leder altid efter nye råvareproducenter!

Udfyld kontaktformularen her, så vil vores råvareansvarlig Rasmus Nørlem tage fat i dig, og I kan drøfte mulighederne for et samarbejde.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Beskyttet af reCAPTCHA | Privatliv - Vilkår

Vil du læse mere om
BioRefines produkter?

Læs mere her

Find en medarbejder
eller tag kontakt

Læs mere her
bubble