Grønt protein

Hovedproduktet fra vores produktion er vores økologiske grønne protein, som vi forventer, vil blive en attraktiv proteinkilde. Det skyldes at proteinkoncentraterne af rødkløver, kløvergræs og lucerne alle har en aminosyresammensætning og indhold af protein, der gør dem attraktive som erstatning for blandt andet importeret sojakage.

Grønt protein er vurderet til at have en proteinkoncentration på ca. 45 procent i råprotein i tørstoffet. Aminosyresammensætningen minder om indholdet i sojaprotein med cirka samme andel lysin, højere indhold af methionin, men med mindre indhold af cystein. 

Anvendelse af grønt protein til fjerkræ og grise kræver derfor, at der suppleres med cysteinrige fodermidler, som f.eks. afskallet havre.

 Vores grønne protein er udvundet på baggrund af vores tre græsblandinger, som DLF i samarbejde med Økologisk Rådgivning Danmark har sammensat.

Blandingerne er sammensat ud fra deres viden om arter og sorters proteinudbytte, kombineret med sorternes evne til at give en tæt og holdbar græsmark. Vil du læse mere om græsblandingernes indhold, kan du gøre det her.

 

 

Christian Siig Jensen, leder af biotekafdelingen i DLF

I Danmark, samt i resten af Europa, er der et generelt ønske om at blive mere selvforsynende i forhold til protein, og udfordringen ligger især i, at vi ikke kan løse det ved at udvide produktionsarealet. Derfor arbejder BioRefine med at producere en mere effektiv produktion af protein på de landbrugsarealer, vi allerede har til rådighed,”fortæller Christian Siig Jensen, og tilføjer:

Grønt protein er hensigtsmæssig både i forhold til miljø og klima, samtidig med at vi fremstiller et protein, som har en tilsvarende eller højere næringsværdi for flere husdyr. Dermed har grønt protein også en lang række fordele for husdyrsproducenter, som ønsker at drive en mere bæredygtig produktion.”

 

 

Vil du være en af BioRefines råvareproducenter?

Læs mere her

Find en medarbejder
eller tag kontakt

Læs mere her
bubble