Den grønne løsning

Landbrugs- og fødevaresektoren skal være en central del af Danmarks grønne omstilling, og med BioRefine tager vi endnu et skridt i den rigtige retning.

Protein er en uundværlig ernæringsdel i den mad både vi og vores husdyr indtager. På BioRefines anlæg udvindes grønt protein fra kløvergræs og lucerne, så det kan benyttes til en-mavede dyr, der hidtil ikke har kunnet udnytte proteinet i græs. Vores grønt protein vil derfor kunne erstatte dele af den importerede soja. 

Foruden det, har de flerårige græsmarker også mange andre fordele, så som forbedret jordfrugtbarhed, markant mindre udvaskning af nitrat til grundvandet, og et godt hjemsted for insekter. 

Vil du læs mere om grønt proteins mange miljø og klimamæssige fordele, kan du gøre det her.

Vores råvareproducenter

Vores råvareproducenter er dygtige, økologiske landmænd, der går op i at dyrke en høj kvalitet af kløver, græs og lucerne.

BioRefine sikrer, at rejsen fra frø til mark til anlæg er en succes. Men det er ikke succes vi kunne have skabt uden vores råvareproducenter. På filmen til højre kan du høre om arbejdet som råvareproducent fra en af vores landmænd, Stanley Johansen.

Vores råvareproducenter står for at producere råvare frem til slæt, og BioRefine står for afhøstning og transport. Vi gør os umage for at yde en skånsom høstning, både for at skåne marken, og for at give vores råvareproducenter det bedst mulige udbytte.

Vil du læse om vores råvareproducenters arbejde, så klik her.

 

Vil du læse mere om
BioRefines produkter?

Læs mere her

Find en medarbejder
eller tag kontakt

Læs mere her
bubble