Produktionen af grønt protein

Grønt protein udvundet af økologisk græs har stort potentiale som klimaeffektiv bestanddel i foder til husdyr og på sigt også fødevarer. Vi har derfor gjort det til BioRefines fornemmeste opgave at være eksperter i produktion af grønt protein. Målet er, at vores anlæg i Varde skal producere 7000 tons økologisk grønt protein årligt fra 3.000 hektar græs, kløver og lucerne i lokalområdet.

På illustrationen herunder kan du se de forskellige led i produktionen, og dykke ned i hvert led i drop-down menuen til højre.

Produktion

Råvareproduktion

Råvaren skårlægges og snittes så friskt som muligt. Råvarerne er primært kløver, græs og lucerne, og hentes primært indenfor 30 km fra anlægget.

Modtageanlæg og presning

På modtageanlægget presses råvaren, så der kommer to separate dele. En grønsaft og en grøn fiber – lidt ligesom du kan vride noget græs, så der kommer en grøn væske ud. I væsken er proteinerne, som grise og høns kan fordøje. 

Grønt fiber

Den grønne fiber kan nu anvendes til biogasproduktion og på sigt forventes det at kunne anvendes til emballage, tekstil og isolering og andre former for upcycling.

Vådproces

Den grønne saft opvarmes inde i procesanlægget. Når saften opvarmes, klumper proteinerne sammen – ligesom når du koger æg. Efter opvarmning centrifugeres grønsaften, hvilket adskiller væskefraktionen og proteinerne.

Grønt protein

Efter centrifugen er proteinerne i en form ligesom kaffegrums. De føres ind i tørreriet, hvor grønt proteinet tørres og ender i bigbags – klar til afgang. Produktet kan nu bruges til høns, kyllinger, grise og køer og dermed erstatte eksempelvis sojakage.  

Brunsaften

Brunsaften er væskefraktionen fra procesanlægget. Denne brunsaft udspredes på nærtliggende marker eller bruges i biogasanlæg.

no-stretch

Proteinets rejse fra mark til grønt protein

Fra græsset er snittet, skal det fra marken til BioRefines anlæg, og neddeles og presses indenfor 8 timer. Væsken presses af græsset, hvorved der kommer grønt fiber ud som sideprodukt. Den grønne fiber har en tørstofprocent på ca. 40% og bliver brugt hovedsageligt til biogas. Vi er løbende i gang med forsøg med grønt fiber. Vi vil undersøge andre anvendelsesmuligheder, så som emballage og tekstil, og som foder til kvæg.

Væsken, der er presset ud af græsset kaldes for grønsaft, og det er herfra at proteinet udfældes og skilles fra i vores dekantercentrifuge. Inde i dekantercentrifugen sidder en roterende enhed, der består at en cylindrisk kugle med en indbygget transportør. Kuglen og transportøren roterer i samme retning, men ikke i samme hastighed. Da proteinet har en højere massefylde end væsken, sedimenterer det sig på indersiden af kuglen, og på den måde bliver protein og væsken separeret.

Den separerede væske kaldes for brunsaft, og har en tørstofprocent på ca. 5. Brunsaften bruges hovedsageligt til biogasanlæg, men har også en række andre anvendelsesmuligheder, så som rensning og opvarmning af vores anlæg. Det separerede protein optræder nu som en ”pasta” med omtrent 50 procent tørstof, der herefter skal tørres så det bliver lagerfast. Når produktet er lagerfast, har vi et færdigt produkt – grønt protein – i en konsistens, der minder om kværnet kaffe. Det fyldes på sække og er nu klar til at blive solgt som husdyrsfoder.

Produktion

Produktionskapacitet

Når produktionen er helt oppe i omdrejninger, er vores ambition at have en kontinuerlig drift der kører i døgndrift 5-7 dage om ugen fra maj til oktober måned. Her regner vi med at modtage omtrent 50 tons snittet græs, kløver og lucerne i timen. For at det kan lade sig gøre, kræves der en klar tidsplan og en skarp koordinering af vores tre forskellige proteinblandinger (læs mere om dem her.), vores råvareproducenters så-tidspunkter, og naturligvis høsten af markerne.

BioRefines første anlæg i Varde er begyndelsen på noget større. Vi forventer, at der kommer en meget større produktion af grønne proteiner i fremtiden. Der er et stort potentiale for udvinding af grønt protein, og på sigt vil det være en oplagt mulighed at placere lignende fabrikker ved siden af biogasanlæg for at tænke processerne yderligere sammen.

Fødevaregodkendt produktion

Græsprotein kan bruges i foder til alle husdyr, men det er ambitionen at det på sigt også skal bruges til fødevarer, hvilket gør markedspotentialet stort. Vores anlæg er derfor bygget i overensstemmelse med reglerne for godkendt fødevareproduktion. I samarbejde med forskere kigger vi på teknologier, der kan gøre græs til en attraktiv proteinkilde i plantebaserede fødevarer.

Produktion

Vagn Hundebøll, vicekoncerndirektør i DLG, og adm. direktør i BioRefine

Det er vores første prioritet at dække forbruget af økologisk foderprotein i Danmark. Derudover har vi også stort fokus på at udvikle grønt protein, der også kan bruges som bestanddel i fødevarer. Det er vores ambition at forædle en fjerdedel af proteinet til human ernæring. Der ligger i det hele taget et kæmpe potentiale for dansk landbrug i at producere proteiner lokalt, både til husdyrfoder og som fødevare. Samtidig er produktionen af grønt protein en løsning, vi kan udbrede globalt. Den teknik, vi bruger på vores anlæg i Varde, kan også bruges i resten af verden,” fortæller Vagn Hundebøll.

Produktion

Find en medarbejder
eller tag kontakt

Læs mere her

Vil du være en af BioRefines råvareproducenter?

Læs mere her
bubble