Vores råvareproducenter 

Vores råvareproducenter er dygtige, økologiske landmænd, der går op i at dyrke en høj kvalitet af kløver, græs og lucerne. De står for at producere råvarer frem til slæt, og er dermed en helt centralt del af BioRefine.

Vi har en stærk lokal forankring
Mange af vores råvareproducenter er tidligere producenter for Nybro Tørreri, og har dermed mange års erfaring med græsproduktion. Samtidig oplever vi en stor interesse fra flere landmænd i lokalområdet, der også er interesseret i at blive råvareproducenter hos BioRefine. Det er vi er meget glade for, da det er vores ambition at nå ud til endnu flere landmænd i lokalområdet. 

Vil du være en af BioRefines råvareproducenter? Så klik her.

Vores råvareproducenter

Vores samarbejde

Råvareproducenterne modtager græsbladninger fra BioRefines partner DLF, der sammen med Økologi Rådgivning Danmark har sammensat tre økologiske græsblandinger med fokus på bæredygtighed og høj kvalitet. Græsblandingerne bliver tildelt på baggrund af en vurdering af råvareproducentens marker, for at sikre, at den bedst egnet blanding bliver brugt.

Råvareproducenten står selv for at anlægge markerne, samt gødskning, hvorefter BioRefine står for afhøstning og transport. Vi gør os umage for at yde en skånsom høstning, både for at skåne marken, og for at give vores råvareproducenter det bedst mulige udbytte.

 

BioRefine sikrer, at rejsen fra frø til mark til anlæg er en succes.
Men det er ikke succes vi kunne have skabt uden vores råvareproducenter
.”

”Landmænd, der ønsker at stille deres marker til rådighed mener vi, får mere end blot et økonomisk tilskud ved at levere til os. Hos BioRefine er vores force, at vi bag virksomheden er et hold af specialiserede aktører inden for græs, kløver og lucerne. Danish Agro, DLG og DLF sikrer sammen, at rejsen fra frø til mark til anlæg er en succes. Men det er ikke succes vi kunne have skabt uden vores råvareproducenter, ” fortæller BioRefines råvareansvarlige, Rasmus Nørlem.

Vil du gerne være en af BioRefines råvareproducenter?

Vil du læse mere om
BioRefines produkter?

Læs mere her

Find en medarbejder
eller tag kontakt

Læs mere her
bubble